HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

Characterix Kişilik Envanteri

CHARACTERIX® KİŞİLİK ENVANTERİ NEDİR?

" Kendini tanımanın, başkalarını anlamanın yolu "

CharacterIX® Kişilik Envanteri; bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkânlarını ve potansiyellerini nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, motivasyon ve stres kaynaklarını, iletişim ve liderlik tarzını gösteren benzersiz bir analitik raporlama sistemidir.

CharacterIX bireylere gelişim önerileri sunar, güçlü yönlerinin ve sınırlı kullandığı yönlerinin yanı sıra potansiyel risklerini de söyler. Bireye gizil güçlerini ortaya çıkarması için fırsat sunar.

CharacterIX, kişilerin özellikleri ve davranışları hakkında en isabetli ve en doğru sonuçları verir.

KURUMLARDA CHARACTERIX® KİŞİLİK ENVANTERLERİNİN KULLANIM ALANLARI

CharacterIX® İnsan Kaynakları Envanteri, IK uzmanları tarafından hem işe alım sürecinde hem de kurumsal yapılanma sürecinde kullanılabilir. Kimin nerede daha verimli çalışacağı ve firmalardaki farklı bölümlerin yapılandırılması konusunda kaynak oluşturur. Yetenek havuzu oluşturmada ve performans değerlendirmesinde ek kaynak görevi yapar.

CharacterIX, kişilerin diğer bireylerle olan doğal uyum grafiğini belirler. Bu sayede yüksek performanslı takımlar oluşturmak, çatışmayı en aza indirmek ve verimli çalışma planı oluşturmak mümkündür. Ayrıca kuruma ve bulunduğu sektöre bağlı olarak özel yetkinlik setleri düzenlenebilmektedir. Kişilerden beklenen özelliklerin ve performansın yapısal farklılığını açıklama ve verilecek eğitimlerin ne olması gerektiğine ışık tutar. İnsan kaynakları departmanlarındaki bireylerin danışmanlık eğitimimizi alarak raporlarımızdan en iyi şekilde faydalanmasını tavsiye ederiz.

Raporlar

 • Çözüm Önerileri
 • SWOT Analiz
 • Güçlü ve Zayıf Yönler
 • Potansiyel Riskler
 • Gelişim Önerileri
 • Kimlik Kartı
 • Baskın Kişilik Tipi
 • İletişim Tarzı
 • Liderlik Tarzı
 • Düşünce tarzı
 • Motivasyon faktörleri