HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

Koçluk Seanslarının Motivasyonel Farkındalığa Açılan Kapısı

Koçluk Seanslarının Motivasyonel Farkındalığa Açılan Kapısı

b3

Motivasyon, yaşamın ve profesyonel başarının önemli bir parçasıdır. Eylemlerimizin ve kararlarımızın arkasındaki itici güç olan motivasyonumuz, yaşamdaki hedeflerimize ulaşıp ulaşmama arasındaki farkı yaratan ana unsurların da başında gelir. Herkesin hedeflerine ulaşmak ve başarılı bir hayat yaşamak için motivasyona ihtiyacı vardır. Odaklanmış, üretken ve yaşamdan memnun olma halimizi besleyen motivasyonumuz, kişilik özelliklerimiz ve değerlerimizden kaynağını aldığında iç motivasyonumuzla yolculuğumuza devam ettiriyoruz demektir. Dış motivasyon ise kendimiz dışındaki ihtiyaç duyduğumuz kaynaklardan oluşur. Koçluk ve mentorluk kişinin yaşamdaki dış motivasyonel ihtiyaçlarını görmeye ve fark etmeye alan açarken, içsel kaynakları ile de buluşmasını kolaylaştırır.

Yaşamın durağan olmayan döngüsünde farklı durumları farklı koşullar ve kişisel hazır bulunuşluğumuzla deneyimlerken, kişisel motivasyon kaynaklarımızın farkında olmak hayattaki ve profesyonel kariyerlerimizde hedeflerimize de ulaşmamızda kolaylaştırıcılık rolünü üstlenir. Koşullara rağmen devam etmemizi ve odaklanmamızı kolaylaştıracak itici gücümüz kişisel motivasyonumuzda gizlidir.

Koç ve danışan (müşteri) arasında etik ilke ve prensipler doğrultusunda inşa edilmiş koçluk süreci, kişinin kariyerinde ilerlemek istediği hedeflerinin kendisi için anlamını keşfetmesini ve hedefine giden yolculuğunda kişisel anlamı ile uyumlu özgün motivasyonel unsurlarını da görebilmesini mümkün kılar. Kendisine özgü duyu-duygu-düşünüş ve davranış modelleri olan insanın motivasyonları da bu ölçüde farklı ve biriciktir. İnsanın biricik,yeterli ve doğuştan yaratıcı olduğu temel anlayışını içinde barındıran koçluk disiplini, kişiye kendisine uygun araç ve tekniklerle hedefine giden yolda ihtiyaç duyduğu motivasyonel unsurları keşfetmesinde de güvenli yol arkadaşlığı yapar. Kişisel motivasyonun farkındalığı, planlama aşamasından sürecin sonuna kadar kişinin kendisi için anlamlı olan hedefine kararlı adımlarla ilerlemesini, engeller karşısında psikolojik esneklik ve dayanıklılık geliştirmesini, kararlarında seçilmiş dikkatini kullanarak süreci yeniden dizayn edebilme beceri ve sorumluluğunu üstlenmesini mümkün kılar.

Kendisine özgü motivasyonel beslenme alanlarının farkında olan birey, kişisel potansiyelini, güçlü ve potansiyelindeki riskli yanları yaşamının içerisinde durumları değerlendirirken de aktif olarak dikkate alma becerisi geliştirebilir.

Motivasyonun temel kaynağı içimizdedir. Motivasyon alanlarımızı keşfetmek, keşfettiklerimizi anlamlandırmak ve motivasyonel kaynaklarımızın farkına varmak ise koçluk ve mentorluk süreçleri ile kolaylaşabilir. Koçluk, güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlememize, gerçekçi hedefler belirlememize ve bunlara ulaşmak için stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir.

Koçluğu, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda kendimizi motive hissetmenin ve yolumuza devam etmenin nasıllarına açılan, hedefe odaklı güvenli ve ilkeli harika bir kapı olarak düşünebiliriz.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *