Öğrenciler için Kişilik Envanteri

1,250.00 

  • Kişisel Gelişim
  • Mesleki Gelişim
  • Ebeveyn ve Danışmanlara Özel
  • Meslek Yönelimi
  • ÖSYM Modülü
  • 21. Yüz yıl Yetkinlikleri
  • Duygusal Zeka

2015 yılından bugüne kullanılmakta olan CharacterIX Kişilik Envanterleri; kendini tanımak, başkalarını anlamak ve yaşamına gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler inşa eden bir perspektif geliştirerek iş, özel ve sosyal yaşamında anlam ve değerleri ile uyum yaratmak isteyen birey, kurum ve okullar tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Eğitimci, Öğretmen, Öğrenci Koçu, Alan Uzmanları ve Ebeveynlerin çocukla bağ kuran güvenli alan oluşturmalarına, çocuğun özgün varlık alanını anlayarak iletişim yöntemleri geliştirmelerine alan açmak için hazırlanan bu envanter; öğrencinin kendisine özgü yatkınlık, yetkinlik, değer ve anlamlı bulduğu konuların neler olduğunu, bunları hayatın içerisinde yaşayabilmesinin yöntemlerini, öğrencinin kişisel potansiyelini, güçlü ve riskli alanlarını, iletişim ve düşünme modellerini, gelişim ve problem çözme yöntemlerini, motivasyon unsurlarını, öğrenme biçimlerini ve gelecekteki meslek seçimine ilişkin anlam ve değerleri ile uyumlu meslek alanlarını da kapsayan geniş bir değerlendirme raporudur.