HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

Açık Rıza Beyanı


AÇIK RIZA BEYANI  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Stay On Way tarafından, kişisel verilerimin toplanması yol ve yöntemleri, hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinden doğan yasal haklarım hususlarında bilgilendirildim. Platform’da yer alan KVKK Aydınlatma Metni kapsamında yer alan tüm hususlara dair metni okuyup anladığımı ; Bu doğrultuda, Stay On Way’in, üyelik, hizmetlerinden faydalanma ve online Koçluk görüşmeleri için üyelik ve katılım süreçlerimin yerine getirilmesi, bu kapsamda Stay On Way’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, Stay On Way tarafından işlenmesine, saklanmasına, gerektiğinde değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, kaydedilmesine, ayrıca kişisel verilerimin Stay On Way’in  yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Stay On Way ve görüşme gerçekleştirdiğim Koçlar tarafından muhafaza edilmesine, gerektiğinde hizmetlere dair bilgilendirilmem için iletişime geçilmesine, serbest iradem ile online platform üzerinden elektronik onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

BİZ KİMİZ?

© Copyright 2023. Stayonway. Tüm hakları saklıdır.