HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

Koçluk, Kişiyi Kendi Hazinesine Yakınlaştırır

Koçluk, Kişiyi Kendi Hazinesine Yakınlaştırır

b4

Kendimizi iyi ve yaşamdan memnun hissetmek çoğunlukla başarılı olduğumuz, kararlılığımızı kendimize ve çevremize gösterdiğimiz, kendimizi doğru ifade edebildiğimizi hissettiğimiz, çevremiz tarafından anlaşıldığımız, görüldüğümüz ve duyulduğumuzu derinlemesine fark ettiğimiz anların bir sonucu gibidir. İnsanın yaşam içerisinde memnuniyet ve anlamı ile bağ kurabildiği, değerleri ile uyumlu yaşadığı her iklim, kişi için neşe doğurur. Bu durum kişinin kendi içindeki öz kaynakları ile buluştuğu özel ve nitelikli anlar demetlerinden oluşur. Kişinin doğuştan getirdiği mizacı, zamanla aile-çevre-kültür-toplum-arkadaş,… çevresinde öğrendikleri ile birleşerek kişiliğin ayrılmaz parçası olan kimliklerinde yetkinlik, beceri, tutum ve davranış modelleri olarak yaşayış biçimlerinde açığa çıkar. Sayıca çok fazla değişkenin etkisi ile yapılanan karakterimiz ise bu sebeplerle her bireyde farklı ve kendisine özgü yapılar barındırır.

Her bireyin farklı özelliklere ve değişkenlere sahip olduğu kendi habitatı ise anlaşılmayı ve okunmayı bekleyen hazineler barındırır içinde. Oysa biliriz ki kişi en fazla kendisine yabancıdır. Koçluk, kişinin kendi potansiyellerini, güçlü ve potansiyel riskli özelliklerini anlaması, anlamlandırması ve yaşamına özgün varlığına uyumlu anlam ve değerleriyle liderlik etmesine alan açar. Kendi nasılları ile buluşmuş olan birey, yaşamını yönetirken kendi özkaynaklarını ve deneyimlerini de işin içine dahil eder. Yapabilme potansiyelini fark eder, etki alanı dışındaki durumları ayrıştırabilme çevikliği gösterir ve kendisini hedefe ulaştıracak iş delegasyonu, yardım destek talebi gibi farklı çözüm yollarını değerlendirmeyi sürecine dahil eder. Farklı seçenek ve çözüm yollarını değerlendirmek kişi için başarısızlık ya da yetersizlik değil, hedefine giden yolda başvurduğu dış kaynak desteği olarak içselleşir. Kişi bu durumda etki alanında olmayan ya da yetkinlik sahibi olmadığı konularda konunun uzmanından destek almayı önceler. Şikayet etmek ya da durumla kavga etmek yerine odağını “Bu mevcut durum ve koşullar içerisinde ne yapabilirim? sorusuna yöneltebilir.

Başarıyı görmek ve mutlu, üretken bir hayat yaşamak, güçlü bir motivasyona sahip olmakla başlar. Kendi kişilik tiplerini anlayan ve kendisini rakiplerinden ayıran özellikleri ile sağlam hedefler yaratmayı bilen herkes kısa-orta ya da uzun vadeli bir hedef için harekete geçebilir. Koçluk hizmeti alan bireyler hayatlarının tutkularına yakınlaşabilir ve kişisel kimlikleri ile anlamlı bağ kurarak içsel dayanıklılıklarını geliştirebilirler.

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *