HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

ön Bilgilendirme Formu


ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.Satıcı Bilgileri 

Ünvanı               : Emel Şentürk

Adresi               : YAŞAR KEMAL MAH. 6005 SK. TOKİ UZUNDERE KONUTLARI SARAY NO: 1 İÇ KAPI NO: 6 KARABAĞLAR/ İZMİR

Telefon             :05335276715

Eposta               :[email protected]

Şikayet Hattı    :05335276715

2.Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Stay On Way online Platformunda verilen aşağıda nitelikleri belirtilmiş ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3.Ürün ve Hizmetin Nitelikleri

Platform’un verdiği Hizmetlerin ve satışını yaptığı Ürünlerin neler olduğu, tutarı, ve ödeme koşullarına dair bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Kargo bedeli Müşteri tarafından ödenecektir.

4.Geçerlilik Süresi

Belirtilen fiyatlar güncel satış fiyatı olup Platform tarafından değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.Ürün Teslimatı

Sunulan Hizmet elektronik ortamda sağlanan hizmetler kapsamına girdiğinden, hizmetin verilmesi Müşteri’ye aktarılan çerçevede ve herhalukarda yasal süre olan 30 gün içinde sağlanacak şekilde gerçekleşecektir. Aksi halde Müşteri’nin sözleşmeyi fesih hakkı vardır.

Müşteri, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

6.Cayma Hakkı

Müşteri, yasal düzenleme gereği, Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

Bununla birlikte, aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, yasal düzenleme gereği cayma hakkı bulunmayan Ürünler şu şekildedir; Müşteri’nin, özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek gıda maddesi benzeri ürünler, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, üyelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek veya içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmetleri ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler kapsam dışıdır. Bununla birlikte, Müşteri’nin satın aldığı Hizmeti kullanmadan iade etme ye dair Üyelik Sözleşmesi” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nde yer alan koşullar geçerlidir.

7.Genel Hükümler

Müşteri, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve haklarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteri, Form’u yazılı veya elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünler’in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri, Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Satıcı’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

8.Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

BİZ KİMİZ?

© Copyright 2023. Stayonway. Tüm hakları saklıdır.