Eğitimci ve Öğretmenler için Kişilik Envanteri

1,250.00 

  • Kişisel Gelişim
  • Mesleki Gelişim
  • Meslek Yönelimi
  • 21. Yüz yıl Yetkinlikleri
  • Duygusal Zeka
  • Bireysel Eğitim Önerileri

 

2015 yılından bugüne kullanılmakta olan CharacterIX Kişilik Envanterleri; kendini tanımak, başkalarını anlamak ve yaşamına gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler inşa eden bir perspektif geliştirerek iş, özel ve sosyal yaşamında anlam ve değerleri ile uyum yaratmak isteyen birey ve kurumlar tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Eğitimci ve Öğretmenler için hazırlanan CharacterIX Kişilik Envanteri size özgü kimliğinize ilişkin geniş kapsamlı bir analiz raporu ile yaşamınıza rehberlik yapar. Bu rapor kişisel potansiyelinizi, güçlü ve riskli alanlarınızı, iletişim ve düşünme modellerinizi, gelişim ve problem çözme yöntemlerinizi, motivasyon unsurlarınızı ve profesyonel becerilerinizi derinlikli bir bakış açısı ile görmenizi sağlamakla birlikte, takım yönetimi-stres ve diğer duyguların varlığı halinde açığa çıkan risklerin neler olduğunu ve bu risklerin üstesinden gelmek için iç kaynaklarınızdan nasıl faydalanabileceğinizi anlamanıza alan açan geniş kapsamlı bir değerlendirme raporudur.