HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

Öğrenci Ve Koçun Gelecekle Buluşturan Ortaklığı

Öğrenci ve Koçun Gelecekle Buluşturan Ortaklığı

b1-2

Öğrenci koçu, öğrenciyle kurduğu güvenli ve bağ kurucu ilişkide, öğrencinin kendisine özgü yatkınlıklarını görebilmesi, içsel motivasyonu ve enerjisini hangi hedefler için kullanmak istediğini keşfetmesi, yatkınlık ve yetkinlikleri ile bağ kurmasını kolaylaştıran araçlar kullanarak, özgünlüğünü keşfetmesine alan açan iş ortağıdır.

Öğrenci koçluğu hizmeti alan öğrenci;

Hedefleri ile yaşamı arasındaki anlamlı bağı gözlemleyebilir,

Hedeflerini gerçekçi adımlar odağında planlar,

Ders çalışma yöntemlerini hedefi ile ilişkilendirerek değerlendirmeye alan açar, 

Kariyer planını anlam ve değerlerini gözeterek planlar ve

Mevcut durumunu, yatkınlık, yetkinlik ve becerilerini gerçekçi bir bakış açısı ile görmek konusunda gelişim gösterir.

Koçluk hizmeti alan taraf olarak mevcudiyeti, anlamları, hedef ve hayalleri ile gerçekçi bağ kurma konusunda farkındalık sağlamış olan öğrenci kendisini hedefinden uzaklaştıran duygusal ve yetkinlik odaklı engellerini, bu engelleri aşmak için gerçek ihtiyaçları ilde de bağ kurarak durumları değerlendirebilir. Başarı, mükemmeliyetçilik, sınav stresi, topluluk içerisinde kendisini ifade etmede zorlanma,… gibi zorlandığı alanlarını fark eder ve bu alanları için çözüm yolları inşa etmeye başlar.  Bu farkındalık problem çözme becerilerinde farklı seçenekleri düşünme süreçlerine dahil ederek yeni çözümler geliştirmesine de doğrudan katkı sağlar.

Kendi hazır bulunuşluğuna ve özgün becerilerine farkındalık geliştiren bir birey kendisini içerisinde bulunduğu hayatın içerisinde, özgüvenli, kararlı ve değerleri ile uyumlu bir varlık halinde hisseder.

Öğrenci koçluğu, teknoloji ve dijitalleşmenin hızla geliştiği, bilginin ve yaşamın hızlı bir ritimle ilerlediği çağımızda, öğrencinin farkındalığı ve edindiği bilgiler arasında anlamlı bağlar kurmasına destek olur. Koç ve öğrenci arasında geliştirilen, danışanın kimlik becerilerine uyumlu iş ortaklığı, öğrencinin sosyal yaşam becerilerinde gelişmesi ile birlikte karakter oluşumunda da pozitif katkı sağlar.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *